Vendryňský Kotár | Závod pro celou rodinu

5.6.2022 se pojede 22.ročník

Do startu VK 2022 ještě zbývá
dny
:
hodiny
:
minuty
:
sekundy

VENDRYŇSKÝ KOTÁR 2021

Závod pro celou rodinu
 

Silniční cyklistická časovka pro děti o pohár starosty obce Vendryně.
Jubilejní 21. ročník
 • Pořadatel:

  Amatérský cyklistický klub, z. s., Vendryně 500, 739 94 Vendryně

 • Spolupořadatelé:

  PZKO Vendryně, obec Vendryně, SDH Vendryně

 • Datum konání:

  18. července 2021

 • Místo konání:

  Vendryně po obecních silnicích

Start

 • ve 13 hod. pro H2, H3, H4, D2, D3, D4, RŽ, RM, SM, SŽ na obecní silnici u konce železniční stanice ve Vendryni směr Jablunkov

 • kategorie H1 a D1 staruje v 15:15 kousek nad kostelem z mini parkoviště

 • kategorie H0 a D0 staruje v 16:00 z křižovatky nad domem zahrádkářů u bývalého prasečáku

 • kategorie HM a DM staruje v 16:40 z křižovatky nad domem zahrádkářů u bývalého prasečáku

Cíl

Pro všechny kategorie je cíl na parkovišti před hasičskou zbrojnicí. 

Letos opět POUZE On-line registrace
 

Ukončení online registrace je v sobotu 17. července 2021 ve 21:00 hod.

Po registraci se stačí dostavit na prezentaci k místu označenému ONLINE, kde jen zaplatíte startovné, ukážete průkaz zdravotní pojišťovny a vyzvednete si startovní číslo, popřípadě nahlásíte změny a hlavně svým vlastním podpisem nebo zákonného zástupce, nám udělíte souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby tohoto závodu.

Vyzvednutí startovních čísel a zaplacení je možné nejpozději 30 min. před startem dané kategorie.

Dítě

V této kategorii registrujte všechny Vaše děti...

Rodič starujícího dítěte

Startuje Vaše dítě na Vendryňském Kotáru? Pak je tato kategorie vhodná pro Vás...

Sponzor Kotáru

Jste sponzorem Vendryňském Kotáru? Pak je tato kategorie vhodná pro Vás...

Parkování

 • Pro závodníky je zajištěno na čtyřech místech - vyznačené na mapce
 • P1 – na parkovišti před obecním úřadem ve Vendryni (cca. 8 parkovacích míst)
 • P2 – na ploše před Vendryňským parkem (cca. 40 parkovacích míst)
 • P3 – na parkovišti před obecním hřbitovem (cca. 30 parkovacích míst)
 • P4 – na parkovišti nad kostelem (cca. 10 parkovacích míst)
 • PP – parkoviště pro pořadatele na parkovišti u hasičské zbrojnice (cca. 6 míst)
 • PP1 – parkoviště pro pořadatele na parkovišti v křižovatce u hasičské zbrojnice (cca. 3 místa)

Prezentace

Veškerá prezentace proběhne ve žlutém stanu u hasičské zbrojnice SDH Vendryně v neděli 18. 7. 2021 pro on-line registrované závodníky v místě označeném ON-LINE PREZENTACE s označením daných tratí

 • od 11:30 do 12:30 hod. pro H2, H3, H4, D2, D3, D4, RŽ, RM, SM, SŽ
 • od 13:20 do 14:45 hod. pro H1, D1
 • od 14:20 do 15:30 hod. pro H0, D0
 • od 15:10 do 16:10 hod. pro HM, DM

Vždy je nutno předložit průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole a svým vlastním podpisem nebo zákonného zástupce mám, udělíte souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby tohoto závodu.

Tratě

 • závod bude startován ve 30 sekundových intervalech

 • trať 7 km pro ostatní kategorie vede kolem železniční tratě směr Jablunkov a dále jak v minulých letech (žluté šipky)

 • trať 2,5 km pro kategorii H1/D1 vede od startu dolů pod kostel a pak směr konečná, kde následuje ostrá zatáčka vlevo a stoupá do kopce na tzv. čtvrť Na Ščuře a zpět cestou od vápenných pecí se vrací do cíle (žluté šipky)

 • trať 2 km pro kategorii H0/D0 vede od startu po cestě na točnu k vápenným pecím a zpět (žluté šipky)

 • trať 200 m pro kategorii HM/DM (tzv. MIMI SPRINT na odrážedlech) vede od startu po cestě rovnou do cíle (žluté šipky)

 • trasy závodu jsou od startu do cíle vyznačeny šipkami, popř. doplněny textem KOTÁR nebo označeny danou kategorií. Bližší informace k trasám najdete na webových stránkách klubu.

Občerstvení

V cíli dostanou závodníci po předložení startovního čísla občerstvení + upomínkový předmět. Pro všechny bude připravena bohatá nabídka občerstvení v místě cíle.

Startovné

60,- Kč (platí se u prezentace)

Lékařská pomoc

Bude zajištěno co nejlepší a profesionální zdravotní zabezpečení.

 

Důležité informace pro startující

Dle nařízení vlády a aktuálního stavu je potřeba dodržet pravidla stanovené vládou.

Podle mimořádných okolností k tomu i zodpovědně přistupovat, abychom byli schopni uskutečnit ten 21. ročník samotného závodu. Vše chystáme pro to, aby závod mohl být uskutečněn podle předem stanoveného časového plánu.

Eventuálně jsou připravená i nouzová opatření, abychom mohli reagovat na určitá omezení a závod uskutečnit v daném termínu.

Letos se startovní číslo vrací po dojezdu do cíle. Slouží na vyzvednutí občerstvení a dárku v cíli.

Pozor si dejte na startovní časy, nemusí vždy být všechna čísla na startu. Ať nezmeškáte start.

Je výslovně zakázáno jezdit v háku a o to víc využívat nezávodící cyklisty k tomuto účelu. Pohyb nezávodících závodníků po trati během závodu je zakázán. V případě zjištěných porušení pravidel, budou závodníci diskvalifikováni.

Je ZAKÁZÁNO používat pro závod jakékoliv typy elektro kol nebo mít na kolech namontované jiné pomocné motory, pohony apod.

Svým vlastním podpisem (nebo zákonného zástupce) po přihlášení a zaplacení startovného nám dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, které jsou použity výhradně k rozdělení závodníků do daných kategorií a zpracování výsledků a také k pořízení a umístění fotografií ze
závodu na našem webu k propagaci našeho závodu a doložení, že akce proběhla našim sponzorům. Uvedením Vašeho elektronického kontaktu (emailové adresy), nám dáváte souhlas k rozesílání aktuálních informací a věcí, které se týkají výhradně VK.

Po dojezdu všech závodníků a zpracování výsledků proběhne losování cen tomboly dle startovních čísel a poté předání cen vítězům. Oceňujeme vždy prvních pět závodníků v dané kategorii + super výkon apod.
Nevyzvednuté ceny po skončení závodu propadají pořadateli a budou použity do dalšího ročníku. Nejrychlejší dětský závodník na trati 7km získá pohár starosty obce a bude uvedeno jeho jméno na putovním poháru.

Pořadatel nehradí žádné škody.

Všichni přihlášení závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Každý závodník je povinen dodržovat pravidla pohybu na pozemních komunikacích a dbát pokynů pořadatelů a příslušníků Policie ČR. JEDE SE ZA PLNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU.

Závodnici musí mít cyklistickou přilbu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny ve způsobu startu, vedení tratí atd., o kterých Vás bude informovat nejpozději před startem.

Protesty lze podat ihned po dojezdu, nejpozději však do 10 minut po dojezdu posledního závodníka, a to řediteli závodu při vkladu 200,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. (při uznání
protestu bude vklad vrácen).

Na pozdější protesty nebude brán zřetel!!!!

Pravidla Vendryňského Kotáru

Po letech se najdou stále někteří z řad závodníků nebo doprovodu, kteří si stěžují na neregulérní podmínky ve startovním poli. Nelíbí se jim, že ve stejných kategoriích startují jak registrovaní závodníci s neregistrovanými, či sváteční cyklisté a nadšenci nebo dokonce někteří řeší, kdo na jakém kole závodí. (jeli to silnička, horské kolo apod.). Tyto informace máme přímo z doslechu po dojezdu, jak se lidé při čekání na předávání cen baví mezi sebou nebo to přímo řeší s pořadateli.

Tak pro všechny co to řeší nebo by to chtěli v budoucnu ještě řešit?

Náš závod má být vyplněním volného času dětí, kde se chceme hlavně sejít se skupinou stejně smýšlejících lidí a případně si poměřit své síly s ostatními a poprat se s nástrahami trati. Trošku se v té dnešní době zdravě protáhnout, zakusit na vlastní kůži závodní atmosféru se vším co k tomu patří.

Až tou poslední věcí by mělo být se zajímat, zda něco vyhraji, popř. usměje-li se na mě štěstí alespoň v tombole startovních čísel atd. Neboť není v naších pořadatelských silách možnost rozlišovat, kdo jak trénuje či kdo jaké má kolo a kolik stálo. Vyhovět všem se opravdu nedá. Ti co to s cyklistikou myslí vážně jsou schopni investovat do vybavení velké částky a také mnoho času do správného a intenzivního tréninku. Na druhou stranu se najdou fandové cyklistiky, kteří nemají ty finanční možnosti na pořízení lepších strojů, ale pro svou radost jedou a trénují na tom, co mají. Pak jsou i ti co celý rok na kolo vůbec nemyslí a přijdou na start pouze našeho závodu, ale i zde jsou rozdíly ve vybavení a tak proto toto nemíníme řešit. Variant a možností co a jak je zkrátka moc a moc.

My jen doporučujeme našim závodníků, že by na náš závod „silniční časovku“ měli mít silniční popř. trekkingové kolo.

Tak jsme moc rádi za Vás všechny, co se postavíte vůbec na start a zdárně dojedete do cíle. A všichni ti na těch starších, levnějších kolech apod. podle mě zaslouží také velký obdiv. Protože tak úplně někdy o umístění nerozhoduje fyzická kondice, zručnost a štěstí, ale právě to kolo.

Dost polemik a rozebírání příčin úspěchu a neúspěchu výše popisovaných věcí budeme moc rádi za Vás všechny, kteří se opět nezaleknete nástrah tratí, počasí, kvalitních strojů a přes vše se zúčastníte závodu a nasajete pravou závodní atmosféru i s celou svou rodinou.

Hlavní sponzoři závodu
 

Sponzoři závodu

Lékarna pod podloubím

Technické zabezpečení

Amatérský cyklistický klub, z. s.

Email: info (@) acktrinec.cz
Mobil: +420 776 120 239

Závod pro celou rodinu

 

© 2001 - 2021 ACK z.s.  |  webdesign tomoszek.cz